Name Element HO (2)

TYPE: Element
USAGE: Korean
OTHER SCRIPTS: (Korean Hangul), (Korean Hanja)

Meaning & History

Korean reading of hào.
GIVEN NAME DESCENDANTS: Seong-Ho, Sung-Ho (Korean)
SAME SPELLING: ho (1), ho (3), ho (4), ho (5), ho (6), ho (7)
Entry added March 14, 2016