Names related to Naples

ANCIENT GREEK
Neapolis
ANCIENT ROMAN
Neapolis
ITALIAN
Napoli