Denali

 History
NAME(S): Denali, McKinley
TYPE: Mountain

Categories

Mountains
TYPE: mountain
COUNTRY: United States
HEIGHT: 6190

Also Known As

Mount McKinley