Related Name Family Tree for the element "niketa"

Sanskrit
(word)
Nikita 2   f
Hindi
(given name)
Niketa   f
Hindi
(given name)
Nikita 2   f
Marathi
(given name)
Niketa   f
Marathi
(given name)
Nikitha   f
Tamil
(given name)
Nikitha   f
Telugu
(given name)