Related Names

Latin
(word)
English
Portuguese
Finnish
Indonesian
Italian
Norwegian
Polish
Spanish
French
Swedish
Bosnian
Croatian
Lithuanian
Serbian
Georgian
Macedonian
Slovene
Bulgarian
Russian
Ukrainian
English
(short form)