Related Names

Old Norse
(word)
Latvian
Lithuanian
Bulgarian
Russian
Ukrainian
Bosnian
Croatian
Macedonian
Serbian
Slovene
Estonian
Finnish