Related Names

Akkadian
Biblical Hebrew
Biblical
Arabic
(transfer)
Persian
Czech
Armenian
Belarusian
Bulgarian
Croatian
Danish
Dutch
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Indonesian
Kazakh
Kyrgyz
Lao
Macedonian
Mongolian
Norwegian
Polish
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Spanish
Swedish
Thai
Turkish
Ukrainian
Latvian
Lithuanian
Azerbaijani
Catalan
English
Italian
Malay
English
Key
  indicates that this relationship is uncertain