Related Names

Tonga
Bemba
Bemba
(transfer)
Chewa
Chewa
(transfer)
Finnish
German
Portuguese
Danish
Dutch
English
Hungarian
Italian
Norwegian
Polish
Romanian
Slovak
Spanish
Swedish
Czech
French
Bosnian
Croatian
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Serbian
Slovene
Arabic
Belarusian
Bulgarian
Kazakh
Russian
Turkish
Ukrainian
Japanese
English
Shona
Tonga
(transfer)