Monaco

Revisions
Name(s): Monaco
Type: Country
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Monaco

Categories

Type: capital
Years:
country: Monaco
country ISO: MCO
Type: country
Years:
population: 35253
area: 1
ISO: MCO