Apopka

Revisions
Name(s): Apopka
Type: Settlement
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Apopka,_Florida

Categories

Type: city
state: Florida
population: 33216
parent ISO: US-FL