Alton

Revisions
Name(s): Alton
Type: Settlement
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Alton,_Illinois

Categories

Type: city
state: Illinois
population: 29251
parent ISO: US-IL