Emporia

Revisions
Name(s): Emporia
Type: Settlement
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Emporia,_Kansas

Categories

Type: city
state: Kansas
population: 26545
parent ISO: US-KS