Farmington

Revisions
Name(s): Farmington
Type: Settlement
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Farmington,_Missouri

Categories

Type: city
state: Missouri
population: 14739
parent ISO: US-MO