Alamogordo

Revisions
Name(s): Alamogordo
Type: Settlement
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Alamogordo,_New_Mexico

Categories

Type: city
State: New Mexico
Population: 36058
Parent ISO: US-NM