Alamogordo

Revisions
Name(s): Alamogordo
Type: Settlement
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Alamogordo,_New_Mexico

Categories

Type: city
state: New Mexico
population: 36058
parent ISO: US-NM