Farmington

Revisions
Name(s): Farmington
Type: Settlement
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Farmington,_New_Mexico

Categories

Type: city
state: New Mexico
population: 43278
parent ISO: US-NM