Miami

 History
Name(s): Miami
Type: Settlement
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Miami,_Oklahoma

Categories

Type: city
state: Oklahoma
population: 13336
parent ISO: US-OK