Ephrata

Revisions
Name(s): Ephrata
Type: Settlement
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Ephrata,_Pennsylvania

Categories

Type: city
state: Pennsylvania
population: 13182
parent ISO: US-PA