Leighton Buzzard

Revisions
Name(s): Leighton Buzzard
Type: Settlement
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Leighton_Buzzard

Categories

Type: city
county: Bedfordshire
population: 37469
parent ISO: