Okehampton

Revisions
Name(s): Okehampton
Type: Settlement
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Okehampton

Categories

Type: city
county: Devon
population: 7647
parent ISO: