Zhengzhou

Revisions
Name(s): Zhengzhou
Type: Settlement
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Zhengzhou

Categories

Type: city
Years:
country: China
state/region: Henan
population: 4122087
parent ISO: CN-HA