Zhengzhou

Revisions
Name(s): Zhengzhou
Type: Settlement
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Zhengzhou

Categories

Type: city
Years:
Country: China
State/region: Henan
Population: 4122087
Parent ISO: CN-HA