Place Name QAZAQSTAN

TYPE: Country
USAGE: Kazakh
OTHER SCRIPTS: Қазақстан (Kazakh)

Meaning & History

Kazakh form of KAZAKHSTAN.
OTHER LANGUAGES/CULTURES: Kazakhstan (English), Kazakhstan (French), Kasachstan (German), Kazakhstan (Russian)