Related Names

Polish
(word)
English
Danish
Dutch
German
Norwegian
Swedish
Latvian
Bosnian
Croatian
Serbian
Slovene
French
Portuguese (European)
Portuguese (Brazilian)
Greek
Italian
Romanian
Spanish
Bulgarian
Russian
Ukrainian
Macedonian
Polish
Slovak
Czech
Estonian
Finnish