Related Names

Polish
(word)
English
Danish
Dutch
German
Norwegian
Swedish
Latvian
Bosnian
Croatian
Serbian
Slovene
Greek
Late Roman
French
Portuguese (European)
Portuguese (Brazilian)
Italian
Romanian
Spanish
Bulgarian
Russian
Ukrainian
Macedonian
Polish
Slovak
Czech
Estonian
Finnish