Namesakes

Countries: 2 countries
(country) North Korea  
(country) South Korea  
Seas and Lakes: 1 strait
(strait) Korea Strait