Type Country
Scripts Јемен(Serbian, Macedonian)
Pronounced Pron. YEH-mən(German) YEH-mehn(Hungarian, Polish, Czech)  [key·IPA]

Meaning & History

Form of Yemen in several languages.

Related Names

Other Languages & CulturesYaman(Arabic) Yəmən(Azerbaijani) Yemen(Bulgarian) Iemen(Catalan) Yemen(Chinese) Yemen(Danish) Yemen(English) Yémen(French) Iemen(Galician) Iemeni(Georgian) Yemeni(Greek) Yaman(Hindi) Yaman(Indonesian) Yemen(Italian) Iemen(Japanese) Yemen(Kazakh) Yemen(Korean) Yemen(Kyrgyz) Jemena(Latvian) Jemenas(Lithuanian) Yaman(Malay) Yaman(Persian) Iêmen(Portuguese (Brazilian)) Iémen(Portuguese (European)) Yemen(Romanian) Yemen(Russian) Yemen(Spanish) Yemen(Tagalog) Yemen(Thai) Yemen(Turkish) Yemen(Ukrainian) Yaman(Urdu) Yaman(Uzbek)
Entry added January 21, 2022